Kontrolli oma teadmisi

Küsimustik August Rei elu kohta

Vasta küsimustele ausalt, tuginedes enda teadmistele August Reist. Küsimustiku eesmärk on aidata sul kontrollida oma teadmisi. Kui oled kõigile küsimustele vastanud näed ka oma tulemust. 

August Rei elas aastatel

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

A. Rei mõttekaaslasteks tema õpinguaastatel olid näiteks

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

A. Rei lõpetas oma gümnaasiumiõpingud

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Pärast gümnaasiumi lõpetamist asus A. Rei õppima

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

1905. a. revolutsioonist osavõtmise tõttu viibis A. Rei vangistuses

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

A. Rei üliõpilasaastate aegu elas Peterburis

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Pärast ülikooli lõpetamist viibis A. Rei aasta jagu Soome aladel, sest

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

1918. a. loodud Eesti Ajutise Valitsuse juhiks sai Konstantin Päts, aga A. Reist sai

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Eesti iseseisvust tuli eestlastel kaitsta Vabadussõjas. Ka siin on A. Reil oma märkimisväärne roll:

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Maailmasõdade vahelisel perioodil oli August Rei mitmes tähtsas ametis näiteks

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

August Rei oli Eesti riigivanem aastatel

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

1934. a. algas Eestis nn vaikiv ajastu, mil riigiasjad olid suuresti Konstantin Pätsi juhtida. Seni mitmetel väga kõrgetes ametites olnud August Reist sai

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

1940. aastal okupeerisid Nõukogude Liidu väed Eesti. A. Rei

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Eesti iseseisvumise taastamise katse ajal Teises maailmasõjas kandis sai A. Reist 1944. a. septembris

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

Filmis öeldi, et Teise maailmasõja lõpus sai August Reist „Eesti riigi järjepidevuse hoidja“. See tähendab, et

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

August Rei suri

Vastasid õigesti! Vastasid valesti!

August Rei küsimustik
Oled küsimustiku läbinud! Vaata üle õiged ja valed vastused ning vajadusel loe mõni peatükk uuesti läbi.